Khóa học QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CHUYÊN NGHIỆP THEO CHUẨN PMBOK

Khóa học QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CHUYÊN NGHIỆP THEO CHUẨN PMBOK

🔔📣 PVD TRAINING TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 🔔📣 :
Giới thiệu Khóa học QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CHUYÊN NGHIỆP THEO CHUẨN PMBOK.
Chương trình đạo tạo Quản lý điện gió chuyên nghiệp được nghiên cứu thiết kế với sự kết hợp giữa kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp và phương thức giải quyết các vấn đề và thách thức trong việc lựa chọn, lập kế hoạch và thiết kế dự án, mua sắm và các hoạt động xây dựng.
❓ Mục tiêu:
Học viên sẽ được cập nhật với các kiến thức cơ sở về quản lý dự án theo chuẩn PMBOK để áp dụng cho công việc thực tế từ việc mô phỏng, lập kế hoạch, triển khai, giám sát & phát triển và kết thúc các dự án. Bên cạnh đó, tư duy biện luận và kỹ năng trình bày, phân tích cũng là những yếu tố nền tảng giúp nhà quản lý dự án thành công.
👥 Đối tượng tham gia:
– Quản lý dự án
– Giám sát mua hàng
– Tư vấn viên
👉👉👉Tư vấn đào tạo (Sms/Zalo/Whatsapp,…):
📞Ms. Vân 090 229 6222 (GWO, Soft Skill)

Leave a Reply