KỸ SƯ HÀNG HẢI

About Company
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 3
Date Posted: August 13, 2018
Expiry Date: August 13, 2018
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 2
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
Apply via email :Send Email
Share this job

- Tốt nghiệp đại học Hàng Hải chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, máy tàu thủy, kỹ thuật hàng hải.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thực hiện các công việc liên quan công trình hàng hải, kiểm định hàng hải, life craft, life boat, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy,…