KỸ SƯ CƠ KHÍ

About Company
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 3
Date Posted: August 13, 2018
Expiry Date: August 13, 2018
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 2
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
Apply via email :Send Email
Share this job

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Cơ khí/ Chế tạo máy/ Máy tàu biển,…
- Kiến thức chuyên môn:
• Đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách bản vẽ thành thạo.
• Sử dụng thành thạo Cad 2D, 3D, Autodesk Inventor.
- Kỹ năng chuyên môn:
• Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị chuyên ngành cơ khí và các dụng cụ cầm tay.
• Có khả năng xác định nhanh và xử lý sự cố, lỗi thiết bị theo chuyên môn.
• Nắm rõ quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn liên quan chuyên môn đang phụ trách.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên